موزه دکتر حسابی

دوشنبه 20 شهریور / 0 / 2202

موزه دکتر حسابی

اگر درنزدیکی میدان تجریش زندگی می کنید،یا به این منطقه زیاد رفت و آمد دارید،احتمالا  خانه ای بزرگ و قدیمی در آن حوالی توجهتان را جلب کرده است. خانه ای با در سبز که برسر در آ‌ن نوشته شده است: 

به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود               نیزرد آن که دلی را ز خود بیازاری

این خانه زیبا و با صفا منزل پرفسور سید محمود حسابی است.امروزه اگر چه فرزندشان،مهندس ایرج حسابی دراین خانه  ساکن اند اما بخشی از آن را به شکل موزه در آورده اند و امکان بازدید عموم از آن فراهم است. صبح ها از ساعت ۱۱ در سه سانس با تهیه بلیط بازدید امکان پذیر است.

بنای این خانه مربوط به سال ۱۳۱۰ هجری شمسی است.موزه دکتر حسابی در طبقه سوم این بنا واقع شده است و کتاب ها، تقدیرنامه ها و وسایلی که از ایشان به یادگارمانده، برای عموم به نمایش گذاشته شده است.