اوج هیجان با سافاری وحشت دریاچه خلیج فارس

دوشنبه 20 شهریور / 0 / 1994

اوج هیجان با سافاری وحشت دریاچه خلیج فارس

یک روز تعطیل در تابستان 96 به اتفاق یکی از دوستان به دریاچه شهدای خلیج فارس رفتیم.جمعیت موجود در پارک و دود ناشی از جوجه و کباب های مردم به حدی بود که به سختی تا یک متر جلوتر از خودمان را میدیدیم.

ازآنجایی که عاشق هیجان هستم به قسمت بازی های پارک رفتم و متوجه شدم که از آخرین باری که من آمدم تغییرات زیادی ایجاد شده.بین چند بازی مردد بودم که به پیشنهاد دوستم ابتدا سافاری وحشت را انتخاب کردیم.جمعیت موجود در صف بسیار زیاد بود ولی یکی از مزیت های این بازی این است که حداقل 5 نفر را داخل میفرستد و این روند داخل شدن به بازی را تندتر میکند.خوشبختانه بیشتر از 10-5 دقیقه طول نکشید که نوبت به ما رسید.مسئول بازی ما را به سمت یک در راهنمایی کرد و من به همراه 6 نفر دیگر وارد شدیم.

وقتی که در بسته شد تازه متوجه اطراف شدم.آنجا به حدی تاریک بود که حتی تشخیص اینکه از کدام طرف باید رفت امری مشکل بود.تنها درکی که از اطرافم داشتم این بود که داخل یک تونل بسیار تاریک و باریک هستم که باید تک به تک و ریل وار پیش میرفتیم وحرکت به صورت دو نفری تقریبا ممکن نبود به خصوص اگر به مشکل اضافه وزن دچار باشید.تنها راه تشخیص مسیر نورهای قرمز رنگ روی دیوارهای آلمینیومی آنجا بود که از نظر من راهنمایی خاصی به حساب نمی آمد.

پس از گذشت چندثانیه حرکت کردیم و به دلیل وجود صداهای خوفناک در تونل استرس هرلحظه همراه ما بود.پس از طی کردن مقداری از مسیر پرپیچ تونل متوجه وجود نور قرمزی که در چندقدمی ما قرار داشت شدیم.به سختی چند قدم مانده را طی کردم و با صدای ترسناک و حرکت یک عروسک سمت خودم چشمانم را به شدت روی هم فشار دادم تا چهره ی ترسناکش که فقط یک لحظه به چشمم خورده بود را نبینم.جالبی این تونل این است که به عروسک ها سنسور وصل شده و به حرکت افراد حساس هستند و زمانی که از کنار آنها عبور کنید ظاهرا به سمت شما حمله ور میشوند و همین موضوع، فضاسازی و جذابیت این بازی را دو چندان میکند.با طی کردن مسیر با خیلی از این عروسک های ترسناک مواجه شدیم که همه ی آنها مجهز به سنسور بودند ولی جالبتر از همه این بود که پس از گذشت بسیاری از مسیر، تقریبا متوجه شده بودیم که فقط با تعدادی عروسک که سعی در ترسناک کردن آنها شده بود مواجه هستیم.

ولی در آخر هنگام عبور از تونل ناگهان یک در باز شد و یک نفر با چهره ای ترسناک به سرعت به سمت ما دوید و این تنها چیزی بود که من در آن فضای ترسناک حتی تصورش را هم نمیکردم و همین قضیه جذابیت جریان را دو چندان میکرد.در آخر برای خروج یک گوریل با هیبت تقریبا دو متری پذیرای شما خواهد بود که این آخرین صحنه ترسناک سافاری وحشت پارک خلیج فارس است.

بهترین زمان این بازی برای اینکه حس هیجان را در شما به بهترین نحو ایجاد کند بعد از غروب آفتاب است و در روز جذابیت شب را نخواهد داشت.این سافاری اولین سافاری وحشت در ایران است پس اگر طرفدار هیجان هستید لذت تجربه ی آن را از دست ندهید.