آموزشگاه و آتلیه نقاشی مهدیس با مدرک معتبر انگلستان

دوشنبه 26 شهریور / 0 / 135

آموزشگاه و آتلیه نقاشی مهدیس با مدرک معتبر انگلستان

آموزش رنگ روغن آکادمی مهدیس

وسایل مورد نیاز:

سفيد تيتانيوم شماره٤٠ - زرد كادميوم ٨ - اكر ٤٤ - نارنجي٤ - قرمز كادميوم ٥ - آليزارين١ - قهوه اي سينا ٢ و قهوه - برانت آمبر ٣ - سبز ورديان٤٣ - لايت رد ٢٧ - آبي كبالت ١٥ - قلموي سرگرد صفر و شماره يك قلموي سر تخت شماره ١ ٢. ٤ ٦ ٨ ١٠. ١٢ ١٤. ١٦. ١٨. ٢٠ روغن بزرك بوم ٣٠در ٤٠ پارچه كهنه جعبه رنگ

http://mahdisacademy.ir/course/r369871250/fa

دسترسی مستقیم به سایت برگزارکننده از بخش تبلیغات سایت امکان پذیر می باشد

تاریخ شروع دوره : 1397/07/01