کارگاه خانواده پایدار در فرهنگسرای اندیشه

سلسله کارگاه های آموزشی "خانواده پایدار" شنبه ها در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود
شنبه 28 مرداد / 0 / 267

کارگاه خانواده پایدار در فرهنگسرای اندیشه

سلسله کارگاه های آموزشی "خانواده پایدار"

با موضوع:

شناخت طرفین

شاد زیستن

کنترل خشم

آرامش در خانواده

گذشت و صداقت

افزایش شناخت در خانواده

تحقق الگوی رحمت، مودت و تسکین

مهربانی در خانواده


با حضور قباد حق محمدی(روانشناس و مشاور خانواده)

شنبه ها ساعت 19 تا 20:30

سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه

"حضور در این کارگاه های آموزشی رایگان و آزاد است"