نازک دوزی آموزشگاه طراحی دوخت جوادی

سه شنبه 27 شهریور / 0 / 162

نازک دوزی آموزشگاه طراحی دوخت جوادی

آموزشگاه طراحی دوخت و صنایع دستی جوادی

نازک دوزی آموزشگاه طراحی دوخت جوادی

اهداف دوره:

این دوره با مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان برگزار می گردد و هنرجویان گرامی در ابتدا مبلغ 250 هزار تومان به عنوان قسط اول پرداخت نموده و مابقی مبلغ طی هر ماه با مبلغ 250 هزار تومان در خود مجموعه پرداخت می گردد.

مفاد درسی:

انواع دامن ها - شلوار - انواع آستین ها - مانتو - انواع شومیزها - ایرادهای اندامی - انواع یقه ها

وسایل مورد نیاز:

کاغذ الگو- مداد- پاکن- متر

http://nojamateaching.ir/course/r206974358/fa

دسترسی مستقیم به سایت برگزارکننده از بخش تبلیغات سایت امکان پذیر می باشد

تاریخ شروع دوره : 1397/07/02