آکادمی موبایل متخصصان

یکشنبه 1 مهر / 0 / 88

آکادمی موبایل متخصصان

آموزش تعمیرات موبایل آکادمی موبایل متخصصان

آموزشگاه متخصصان فردا تنها آموزشگاه دارای رتبه یک آموزش تعمیرات موبایل از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد.این موضوع قابل پیگیری از سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد. آموزشگاه متخصصان فردا بیشترین تعداد قبولی و معرفی به آزمون را داراست. اساتید مجرب بوده و دارای کارت مربیگری از سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشند. کلاس مذکور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 12 برگزار می شود

پیش نیاز:

ندارد

اهداف دوره:

یادگیری حل مشکلات سخت افزار موبایل - یادگیری حل مشکلات نرم افزار موبایل - یادگیری حل مشکلات الکترونیکی موبایل

وسایل مورد نیاز:

فقط یک دفتر و خودکار، باقی وسایل در آموزشگاه موجود است.

http://academymobileset.ir/course/r876352014/fa

دسترسی مستقیم به سایت برگزارکننده از بخش تبلیغات سایت نیز امکان پذیر می باشد

تاریخ شروع دوره : 1397/07/28