آموزشگاه کاشت و طراحی ناخن

سه شنبه 3 مهر / 0 / 148

آموزشگاه کاشت و طراحی ناخن

کاشت مقدماتی تا پیشرفته

اهداف دوره:

شناخت ناخن، صدف سازی، کاشت پودر ، سنگ سازی ، ژلیش و ترمیم ناخن ، شناخت آسیب های ناخن و چونگی برطرف کردن آنها

وسایل مورد نیاز:

قبل از شروع آموزش لیست وسایل مورد نیاز ارائه میشود

http://media-naildesign.ir/course/r781302459

دسترسی مستقیم به سایت برگزارکننده از بخش تبلیغات سایت نیز امکان پذیر می باشد

تاریخ شروع دوره : 1397/07/15