آموزش کاربردی وپروژه محور فتوشاپ

در این دوره پس از اتمام کلاس هنرجو قابلیت انجام کاربردی وپروژه محور فتوشاپ را خواهد داشت
شنبه 29 دی / 0 / 603

آموزش کاربردی وپروژه محور فتوشاپ

 

مجتمع های آموزشی روشنگر و خبره

تاریخ شروع دوره : 1397/11/02

http://khebreh.ir/course/r501324879/fa

دسترسی مستقیم به سایت برگزارکننده از بخش تبلیغات سایت نیز امکانپذیر می باشد