کارگاه روانشاسی کودک و خانواده

کارگاه روانشاسی کودک و خانواده
شنبه 28 مرداد / 0 / 1162

کارگاه روانشاسی کودک و خانواده

کارگاه های گروهی روانشناسی
کودکوخانواده
با حضور دکتر سیمافردوسی
خانه فرهنگ باصفا 
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات با
۴۴۰۹۸۷۴۸ تماس بگیرید.