قطعی گاز در منطقه 20 تهران

قطعی گاز در منطقه 20 تهران
شنبه 28 مرداد / 0 / 253

قطعی گاز در منطقه 20 تهران

گاز مشترکین محدوده های جاده ورامین پایین تر از سه راه تقی آباد ، روستای عباس آباد واقع در منطقه 20 شهرداری تهران به لحاظ پاره ای تعمیرات بر روی شبکه گازرسانی ، در روز یکشنبه 96/05/29 از ساعت 9 صبح تا 18 قطع خواهد شد.