تئاتر کمدی موزیکال موی دماغ

ئاتر کمدی موزیکال موی دماغ در سینما کانون قدس
شنبه 28 مرداد / 0 / 345

تئاتر کمدی موزیکال موی دماغ

ئاتر کمدی موزیکال موی دماغ در سینما کانون قدس تنها با پرداخت ۱۵۰۰۰ تومان اما به ارزش ۲۵۰۰۰ تومان (۴۰% تخفیف) با تهیه بن تخفیف از سایت تخفیفان.

تلفن تماس: 09192053271

آدرس: میدان صنعت، شهرک غرب، ابتدای خیابان ایران زمین، سینما کانون قدس