خداحافظی کریمی با زاگرب

علی کریمی ملی پوش کشورمان قراردادش را با تیم دینامو زاگرب فسخ کرد.
شنبه 28 مرداد / 0 / 905

خداحافظی کریمی با زاگرب

علی کریمی هافبک ملی‌پوش و لژیونر ایران  با تایید خبر فسخ قرارداد با باشگاه دیناموزاگرب کرواسی درباره وجود پیشنهاداتی از سوی باشگاه‌های ایرانی اظهار کرد: قرارداد پنج ساله‌ام با دیناموزاگرب فسخ شده اما درباره آینده هنوز صحبت نمی‌کنم تا تکلیفم مشخص شود.

او درباره پیشنهادات تیم سپاهان گفت:« منتظرم تکلیفم مشخص شود بعد درباره تیم جدیدم صحبت می کنم.»