۸ نکته  موثر در ارتباط کلامی موفق

۸ نکته  موثر در ارتباط کلامی موفق با افراد از طریق زبان بدن که کمتر شنیده ایم:
شنبه 28 مرداد / 0 / 1282

۸ نکته  موثر در ارتباط کلامی موفق

۸ نکته  موثر در ارتباط کلامی موفق با افراد از طریق زبان بدن که کمتر شنیده ایم:


⁣۱- برای فرد مقابل مانند آینه باشید،⁣یعنی ایجاد هماهنگی بین حرکات بدن با فردی که در حال صحبت با او هستید.
⁣۲- با اعتماد به نفس قدم برادرید
⁣۳- تماس چشمی مؤثر برقرار کنید
⁣۴- دستان خود را در معرض دید قرار دهید(⁣زمانی که دست ها از دید طرف مقابل شما پنهان می شوند، او احساس می کند که شما حقیقتی را از او پنهان می کنید.)
⁣۵- نه بی قرار باشید و نه ساکن در یک نقطه
⁣۶- صاف بنشینید
⁣۷- روی حالت دست دادن با دیگران کار کنید
⁣۸- آرامش خود را حفظ کنید