نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای اندیشه

نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای اندیشه
یکشنبه 29 مرداد / 0 / 1070

نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای اندیشه

نمايشگاه گروهي نقاشي به مدت يك هفته در نگارخانه فرهنگسرای اندیشه داير است؛
ساعت بازديد از ٩صبح تا 20.