نتیجه نهایی رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم

نتیجه نهایی رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم/ بی‌طرف تنها جامانده از کابینه دولت دوازدهم
یکشنبه 29 مرداد / 0 / 1223

نتیجه نهایی رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم

نتیجه نهایی رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم/ بی‌طرف تنها جامانده از کابینه دولت دوازدهم

‏‎✅وزارت آموزش‌وپرورش: بطحایی
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق:238
‏‎رای مخالف: 35
‏‎✅وزارت ارتباطات: آذری جهرمی
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 152
‏‎رای مخالف: 120
‏‎✅وزارت اطلاعات: علوی
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 252
‏‎رای مخالف: 22
‏‎✅وزارت اقتصاد: کرباسیان
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 240
‏‎رای مخالف: 31
‏‎✅وزارت امورخارجه: ظریف
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 236
‏‎رای مخالف: 26
‏‎✅وزارت بهداشت: قاضی زاده هاشمی
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 253
‏‎رای مخالف: 18
‏‎✅وزارت تعاون، کار، رفاه: ربیعی
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 191
‏‎رای مخالف: 79
‏‎✅وزارت جهادکشاورزی:حجتی
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 164
‏‎رای مخالف: 94
‏‎✅وزارت دادگستری: آوایی
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 244
‏‎رای مخالف: 18
‏‎✅وزارت دفاع: حاتمی
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 261
‏‎رای مخالف: 10
‏‎✅وزارت راه وشهرسازی: آخوندی 
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 188
‏‎رای مخالف: 75
‏‎✅وزارت صنعت، معدن وتجارت: شریعتمداری
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 241
‏‎رای مخالف:  25
‏‎✅وزارت ارشاد: عباس صالحی 
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 242
‏‎رای مخالف: 25
‏‎✅وزارت کشور: رحمانی فضلی 
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 250
‏‎رای مخالف: 25
‏‎✅وزارت نفت: زنگنه
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 230
‏‎رای مخالف: 35
‏‎⛔️وزارت نیرو: بیطرف (رای نیاورد)
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 133
‏‎رای مخالف: 132
‏‎✅وزارت ورزش و جوانان: سلطانی‌فر
‏‎رای ماخوذه: 288
‏‎رای موافق: 225
‏‎رای مخالف: 39