مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران می شود

مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران می شود
سه شنبه 31 مرداد / 0 / 1578

مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران می شود

مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران می شود 

با انصراف مکتوب علی اشراقی نوه امام(ره) و رئیس کمسیون ماده پنج شهرداری تهران صبح فردا مصطفی سلیمی به عنوان سرپرست شهرداری تهران معرفی می شود. 
گفتنی است صبح امروز برخی از منتخبین شورای شهر تهران خبر داده بودند که تا تایید نهایی مدارک محمد علی نجفی توسط وزارت کشور سرپرست شهرداری تهران از میان آقایان علی اشراقی یا مصطفی سلیمی انتخاب خواهد شد.