تحلیف شورای شهر

مراسم تحلیف شورای شهر تهران امروز در حال برگزاری است.
چهارشنبه 1 شهریور / 0 / 1170

تحلیف شورای شهر

مراسم تحلیف شورای شهر تهران امروز اول شهریور در حال برگزاری است. در این مراسم که مطابق بسیاری از برنامه ها با تاخیر و غیبت اعضا شروع شد. در ابتدای جلسه، شش نفر از اعضای جدید حضور نداشتند.

بعد از رای گیری نژاد بهرام و آروین دو منشی هیات رئیسه شورا شدند.
زهرا نژاد بهرام با 21 رای و بهاره آروین با 19 رای به عنوان دو منشی هیات رئیسه شورای شهر تهران انتخاب شدند.. محسن هاشمی با بیست رای رییس شورا و امینی نایب رییس شورای شهر شد.

از نکات جالب این جلسه، این بود که قالیباف با وجود دعوت شدن به عنوان مهمان ویژه، در مراسم تحلیف شرکت نکرد.