عوامل حادثه پلاسکو مشخص شدند

علت اصلی وقوع حادثه پلاسکو استفاده از وسایل گرمایشی و سیم کشی غیر مجاز در طبقه دهم اعلام شد
چهارشنبه 8 شهریور / 0 / 1095

عوامل حادثه پلاسکو مشخص شدند

کمیسیون عمران مجلس علل و عوامل حادثه پلاسکو را مشخص کرد.

طبق این گزارش؛ در رخ دادن این حادثه که در دی ماه گذشته به وقوع پیوست و در جامعه بازخورد گسترده ای داشت؛ 7 مقصر دخیل بوده اند.

 مالک ومدیر ساختمان،اتاق اصناف وافراد صنفی،شهرداری وشورای شهر تهران،استانداری وفرمانداری تهران،وزارت کار،سازمان برنامه وبودجه و سازمان مدیریت بحران کشور این هفت عامل اعلام شده اند که رسیدگی به کوتاهی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علت اصلی این حادثه هم استفاده از وسایل گرمایشی و سیم کشی غیر مجاز در طبقه دهم اعلام شد.