هوای تهران آلوده شد

هوای تهران آلوده شد
شنبه 11 شهریور / 0 / 955

هوای تهران آلوده شد

هوای تهران شهریور ماه هم آلوده شد

بر اساس آمار ها هوای تهران در روز جمعه به عدد 114 رسید و برای گروه های خاص نا سالم گزارش شد.

این در شرایطی است که تهرانی ها معمولا به هوای نا سالم در روز های سرد زمستانی عادت کرده اند، البته در تهران امروز هوا سالم گزارش شده است و هفته ی پیش رو را با هوای سالم آغاز کرده ایم، از آغاز سال 9 روز هوای پاک، 135 روز های سالم و 21 روز هوای نا سالم برای گروه های خاص گزارش شده است.

روز جمعه با افزایش آلاینده ها از جمله ازن و ذرات معلق های تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت ولی با وزش باد به مرور به حالت سالم بازگشت ، این باد تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و  بعد ظهر روز یکشنبه باد نسبتا شدیدی در تهران انتظار خواهد بود.

هوای تهران در روز شنبه کاهش جزئی را تجربه خواهد کرد و سالم خواهد بود.