مسابقه نقاشی در ری

شبکه بهداشت و درمان شهر ری مسابقه نقاشی برای کودکان زیر 12 سال برگزار می کند.
یکشنبه 12 شهریور / 0 / 1382

مسابقه نقاشی در ری

شبکه بهداشت و درمان شهر ری مسابقه نقاشی برای کودکان زیر 12 سال برگزار می کند.

قرار است بعد از این مسابقه که به منظور آشنایی هر چه بیشتر کودکان با اعیاد قربان و غدیر و دهه ولایت در حال انجام است، نمایشگاهی از آثار منتخب برگزار شود. آثار برگزیده برنده هدایایی خواهند شد.

برای ارسال آثار به این جشنواره، تا پایان وقت اداری نزدهم شهریور فرصت دارید.